EN LT RU
Paieška pagal skelbimo kodą :
Paieška pagal gamintojo kodą:
  Viso Šiandien
Autodalys 373 141 0
Ardomi automobiliai 471 0
Padangos 1 729 0
Ratlankiai 2 491 0
Motociklai 109 0
Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt Orai, orų prognozė Šiauliuose - Orai24.lt
diagnozuok.lt
Bendra paieška
Autodetalės    Automobiliai    Motociklai
1. Autoextra.lt veikla ir veiklos Taisyklės
1.1 Autoextra.lt veiklą vykdo UAB „Autoextra“ (toliau vadinama Autoextra.lt)
1.2 Šiomis dalyvavimo Taisyklėmis nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje Autoextra.lt ir jų peržiūros sąlygos bei svetainės veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Autoextra.lt veiklos dalyviams.
1.3 Veiklos dalyvis išreiškia savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis pažymėdamas varnelę „Su dalyvio taisyklėmis sutinku“. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Autoextra.lt veiklos dalyviais.
1.4 Autoextra.lt veikla yra techninių priemonių, skirtų talpinti ir peržiūrėti skelbimus internete suteikimas. Autoextra.lt veiklos dalyvis yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą svetainėje.

2. Autoextra.lt paslaugos
Autoextra.lt veiklos dalyviai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) gali naudotis šiomis paslaugomis:
a) Skelbimų įdėjimas, redagavimas;
b) Skelbimų paieška svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;
c) Skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui vidiniu pranešimu, el. paštu ar trumpaja žinute);

3. Skelbimų turinys, forma, patalpinimo ir bendro elgesio svetainėje Autoextra.lt Taisyklės
3.1 Autoextra.lt duomenų bazėje galima patalpinti su automobiliais susijusius skelbimus.
3.2 Autoextra.lt duomenų bazėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą.
3.3 Autoextra.lt veiklos dalyviams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją.
3.4 Skelbimas turi būti iliustruotas su bent viena nuotrauka, kur privalo būti pavaizduotas siūlomas objektas. Nuotraukos dydis neturi viršyti 2Mb.
3.5 Skelbimą patalpinęs veiklos dalyvis privalo turėti skelbiamą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens. Išskyrus paslaugas.
3.6 Patalpindamas skelbimą, jo autorius patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.7 Patalpindamas skelbimą, jo autorius prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
3.8 Autoextra.lt turi teisę apdoroti veiklos dalyvio skelbimus, kuriuos jis įrašė į Autoextra.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems duomenų gavėjams, kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.
3.9 Autoextra.lt veiklos dalyvis sutinka, kad įrašydamas savo Skelbimą, neįgyja autorinių teisių į Duomenų bazę, tačiau turi teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimą.
3.10 Autoextra.lt veiklos dalyvis sutinka, kad jei Autoextra.lt administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija, arba Skelbimas prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, Autoextra.lt turi teisę pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės.
3.11 Autoextra.lt veiklos dalyvis sutinka, kad Autoextra.lt nėra Duomenų gavėjų teisių atstovas, agentas ar vykdytojas ir todėl neatsako už galimą patirtą žalą, naudojantis Autoextra.lt sistema.
3.12 Veiklos dalyvis pasižada, kad skelbimą rekomenduos (trumpąją SMS žinute ar elektroniniu paštu) tik žmogui, kurį pažįsta ir/ar turi jo sutikimą ir kuriam skelbimo turinys yra aktualus. Autoextra.lt neatsako už vartotojų siunčiamų žinučių (vidiniu pranešimu ar el. paštu) turinį, siunčiamą kitiems portalo lankytojams.
3.13 Autoextra.lt veiklos dalyviai, pateikdami informaciją apie skelbiamą objektą, turi laikytis visų dorovės ir moralės Taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių, galinčių įžeisti kitus asmenis).
Už tokio pobūdžio nusižengimus Autoextra.lt veiklos dalyviams taikoma:
-perspėjimas apie moralės ir dorovės Taisyklių pažeidimą;
-skelbimo su nepadoriu turiniu šalinimas iš Autoextra.lt duomenų bazės;
-Autoextra.lt veiklos dalyvio pašalinimas iš sistemos be teisės kada nors prisiregistruoti dar kartą.
3.14 Patalpindamas skelbimą jo davėjas privalo laikytis Autoextra.lt skelbimo patalpinimo Taisyklių.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
4.1 Autoextra.lt atmeta arba ištrina Skelbimus iš Autoextra.lt duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse (žr. 3 skyrių) nustatytų reikalavimų.
4.2 Jei tas pats veiklos dalyvis antrą kartą pažeidžia Taisykles, Autoextra.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti Autoextra.lt veikloje.

5. Atsakomybės apribojimas
5.1 Autoextra.lt tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų) patalpinimui interneto svetainėje. Autoextra.lt nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
5.2 Autoextra.lt atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Autoextra.lt duomenų bazę, jei tik Skelbimas atitinka Taisyklių reikalavimus.
5.3 Autoextra.lt neatsako už Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikimą tikrovei.
5.4 Autoextra.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
5.5 Autoextra.lt negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš Autoextra.lt duomenų bazės Autoextra.lt veiklos dalyvio nustatytą dieną.
5.6 Autoextra.lt neatsako dėl Autoextra.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Autoextra.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Autoextra.lt veiklos.

6. Informacija apie duomenų apsaugą
6.1 Veiklos dalyvis sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis Autoextra.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi Autoextra.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Veiklos dalyvis pateikia savo duomenis Autoextra.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.

7. Autorinės teisės
7.1 Autoextra.lt yra visų teisių į interneto svetainės adresu Autoextra.lt turinį bei Autoextra.lt duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu Autoextra.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško Autoextra.lt leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų atžvilgiu.

8. Sąlygų keitimas
8.1 Autoextra.lt turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles. Jei jūs dalyvausite Autoextra.lt veikloje po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad jūs su jais sutinkate.

9. Taikytina teisė
9.1 Autoextra.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Autoextra.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.